Audit Fonduri Europene

Auditul Fondurilor Europene este o misiune de audit pe baza unor  proceduri  convenite  cu  beneficiarul  finantarii  nerambursabile  si  care  sunt solicitate  de  finantator  .  Misiunea  se  finalizeaza  prin  emiterea  unui  Raport  de constatari  factuale,  fara  a  se  da  o  asigurare.   Raportul  de  audit  constituie  o componenta importanta pentru solicitarea la rambursare a cheltuielilor.